Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Đề đạt ý kiến cá nhân

Hôm nay 07/01/2011 bạn Lê Nguyên Chương, (khoa Economic Information and Automated System of Management) mời anh chị em trường Kinh Tế Kharkov tới dự lễ thành hôn tại nhà hàng Sầm Sơn vào 11h thứ ba, ngày 11/01/2011:
Sơ đồ đường đi như hình dưới đây:


Mong gặp lại anh chị em vào sáng thứ 3 .