Trường xưa bạn cũ

Trang này sẽ đăng những hình ảnh hoạt động của anh chị em tại Đại Học Kinh Tế Kharkov những năm tháng qua.


Bạn gái của ai đây...có phải của anh Tớm không???