Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Mạn đàm về cái chết của Đổng Trác trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Chuyện sinh tử đã được báo trước


Tác giả: Tư Tưởng
[ChanhKien.org] Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong tứ đại danh tác văn học cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc, khi tôi còn học trung học đã từng đọc qua, đó là cuốn tiểu thuyết duy nhất mà tôi xem thời trung học. Thời gian trôi qua đã lâu, ký ức lúc bấy giờ cũng đã nhạt nhòa, hơn nữa lúc đó chỉ đọc như kiểu cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không hiểu gì cả. Bây giờ đã là thời đại Internet, tuy không cần phải tốn tiền mua sách nữa, trong máy tính của mình đã tải về rất nhiều sách điện tử, nhưng sách thì nhiều mà lại không có nhiều thời gian để đọc. Đúng như câu người ta thường nói, lúc có thì giờ đọc sách lại không có tiền, đợi đến khi có tiền rồi thì lại không có thời gian để xem sách nữa.
Một lần tình cờ, tôi có dịp xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa trên truyền hình, xem đến đoạn “Cái chết của Đổng Trác”, bỗng dưng phát hiện Đổng Trác trên đường đến kinh thành có nghe thấy một bài đồng dao: “Thiên lý thảo, hà thanh thanh? Thập nhật bốc, bất đắc sinh” (Cỏ ngàn dặm, xanh được sao? Trong mười ngày, không được sống). Trong phim, một người đàn ông vội vàng đuổi đám trẻ đi, rồi còn nói, bài đồng dao này có ý nói rằng Đổng Trác sắp phải chết, nên ông ta lo sợ Đổng Trác sẽ làm hại lũ trẻ. Xem đến đây, tôi bất giác cảm thấy hiếu kỳ, nên quyết định mở sách điện tửTam Quốc Diễn Nghĩa ra xem lại, vừa xem qua, quả nhiên thấy có bài đồng dao này. Ngoài bài đồng dao này ra, tôi còn phát hiện thấy trước cái chết của Đồng Trác đã có rất nhiều điềm báo khác nữa, tổng cộng có hơn năm điềm báo:
Đổng Trác ra khỏi thung lũng, lên xe, quân sĩ tiền hô hậu ủng, hướng về Trường An. Đi chưa được 30 dặm, chiếc xe đang chạy bỗng gãy một bánh, Trác xuống xe cưỡi ngựa. Lại đi chưa được 10 dặm, ngựa tự dưng lồng lên gầm thét dữ tợn, dứt đứt dây cương. Trác hỏi Lý Túc rằng: “Xe gãy bánh, ngựa đứt cương là điềm gì?” Túc đáp: “Là điềm báo Thái sư sẽ nối ngôi nhà Hán, thay cũ đổi mới, sẽ ngồi kiệu ngọc yên vàng.” Trác vui vẻ tin lời. Hôm sau, đang lúc đi, bỗng một cơn gió dữ nổi lên ầm ầm, mây kéo nghịt trời. Trác hỏi Túc rằng: “Thế này là thế nào?” Túc thưa: “Chúa công nối ngôi rồng, tất sẽ có ráng hồng mây tía, để tăng thêm sự uy nghiêm của Trời.” Trác nghe lấy làm lọt tai. Khi đến bên ngoài thành, bá quan đều ra nghênh đón. Chỉ có Lý Nho cáo bệnh ở nhà, không ra đón được. Trác vào tướng phủ, Lữ Bố theo cùng. Trác nói: “Ta lên ngôi Cửu Ngũ chí tôn, ngươi sẽ thống lĩnh binh mã thiên hạ.”
Lữ Bố bái tạ, rồi vào lều nghỉ ngơi. Đang đêm, có 10 đứa trẻ hát rong ngoài đường phố, gió đưa tiếng hát vào tận màn. Hát rằng: “Cỏ nghìn dặm, xanh thế nào? Trong mười ngày, không được sống.” Tiếng hát ai oán bi thương. Trác hỏi Lý Túc rằng: “Bài đồng dao này hung cát thế nào?” Túc đáp: “Ý là họ Lưu bị diệt, họ Đổng lên thay.”
Mờ sáng hôm sau, Trác sai bày lễ vật mang vào triều, bỗng thấy một Đạo nhân mặc áo xanh, đầu đội khăn trắng, tay cầm một cái sào dài, trên buộc mảnh vải dài một trượng, hai đầu viết hai chữ “khẩu”. Trác hỏi Túc: “Đạo nhân này có ý gì?” Túc nói: “Đó là một kẻ điên!” Rồi lệnh quân sĩ đuổi đi.
Những điềm báo như: xe gãy bánh, ngựa đứt cương, mây đen nghịt trời, tiếng trẻ hát trong đêm, cùng với Đạo nhân cầm sào,… kỳ thực đều là điềm báo về cái chết của Đổng Trác; chẳng qua là Lý Túc, người giải điềm báo cho Đổng Trác, cũng là người muốn lấy mạng y, nên đã cố tình giải sai hàm nghĩa của những điềm báo này.
Dưới đây chúng ta hãy xem hàm nghĩa thật sự của những điềm báo này:
Ba điềm báo đầu tiên là xe gãy bánh, ngựa đứt cương, mây đen nghịt trời, những hiện tượng bất thường này chỉ là cảnh báo nguy hiểm, chứ không nói rõ thêm điều gì, nhưng tiếng trẻ hát trong đêm cùng với Đạo nhân cầm sào ở phía sau đã nói rõ về cái chết của Đổng Trác cùng với người giết y.
Bài đồng dao “Thiên lý thảo, hà thanh thanh! Thập nhật bốc, bất đắc sinh” (Cỏ ngàn dặm, xanh thế nào! Trong mười ngày, không được sống). Kỳ thực đây là một dạng đố chữ, “thiên lý thảo” (千里草), đây là chữ ‘Đổng’ (董), ám chỉ họ của Đổng Trác; “hà thanh thanh”, ‘hà’ chính là “như thế nào được”, không thể giữ được xanh tươi “thanh thanh”, vậy không phải khô héo thì là gì, thực ra là chỉ cái chết; “thập nhật bốc” (十日卜) ghép thành chữ ‘Trác’ (卓), ám chỉ tên của Đổng Trác; “bất đắc sinh” càng nói rõ hơn là Đổng Trác sắp phải chết.
Còn về “Đạo nhân cầm sào” xuất hiện ở đoạn sau, đầu đội khăn trắng là chỉ “để tang”, người chết rồi mới phải để tang; hai đầu của tấm vải trên cây sào lần lượt viết hai chữ ‘khẩu’ (口), hai chữ ‘khẩu’ này ghép lại thì chính là chữ ‘Lữ’ (吕), đây ám chỉ họ của Lữ Bố; vậy là tấm vải trên cây sào là chỉ tên của Lữ Bố. “Đạo nhân cầm sào” đã chỉ rõ người giết Đổng Trác chính là Lữ Bố.
Văn hóa chính thống của Trung Hoa tin vào sự tồn tại của Thần Phật, nền văn hóa cổ đại này chính là văn hóa nửa Thần. Những điều xuất hiện trước khi Đổng Trác chết thực ra là những điềm báo.
Có thể có người nói đây là tiểu thuyết, những điều trong tiểu thuyết rốt cuộc cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa là bảy phần thực ba phần hư nên không thể nói rõ rằng sự thật lịch sử chính là như vậy. Tuy nhiên, những gì ghi chép trong cuốn sách sử Tam Quốc Chí và Hán Mạt anh hùng ký của Vương Sán thời bấy giờ, so với Tam Quốc Diễn Nghĩa phần lớn là giống nhau, ví như bài đồng dao nói trên, trong Hán Mạt anh hùng ký được nhắc đến như sau:
“Lúc bấy giờ có lời đồn rằng: ‘thiên lý thảo, hà thanh thanh, thập nhật bốc, do bất sinh’; lại thêm bài hát ‘Đổng đào’ (Đổng Trác bỏ trốn). Cũng lại có Đạo sĩ viết một chữ ‘Lữ’ trên tấm vải trước mặt Trác, Trác không biết đó là Lữ Bố. Khi Trác vào triều, binh mã đứng chật hai bên, từ doanh trại đến hoàng cung, triều thần dẫn đầu nghênh đón. Con ngựa quỵ xuống không thể đi tiếp được, Trác rất muốn dừng lại, Bố khuyên hãy đi tiếp, từ Trung Giáp mà vào trong cung.”
Từ những quyển sách sử này, ta cũng có thể thấy được rằng đây đều là những điềm báo trước về cái chết của Đổng Trác. Đọc sách sử, liền liên tưởng đến hiện thực trước mắt, bây giờ ở Trung Quốc cũng có những điềm báo tương tự, dự ngôn về những điều sẽ xảy đến ở Trung Quốc trong tương lai, trong đó không gì có thể sánh được với “Tàng Tự Thạch” ở tỉnh Quý Châu.
Vào tháng 6/2002, “Tàng Tự Thạch” được phát hiện tại khu thắng cảnh Lãng Mã Trại, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Một tảng đá lớn nặng hơn trăm tấn sau khi rơi từ trên đỉnh núi xuống bị nứt làm đôi, điều kì lạ nhất chính là ở trên mặt phần nứt ra có thể nhìn thấy rõ ràng năm chữ lớn “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong” xếp theo hàng ngang một cách ngay ngắn. Theo báo chí đăng, năm chữ này được hình thành tự nhiên, không có dấu vết người điêu khắc, trạm trổ, lắp ghép gì cả.
Nhân Dân nhật báo xuất bản tại hải ngoại số 6 ngày 27/4/2006 cũng đã đưa tin này. Tuy nhiên, bài viết không hề đề cập đến chữ “Vong” đứng phía sau năm chữ “Trung Quốc Cộng Sản Đảng”, dù chữ “Vong” này có thể được trông thấy rõ ràng như năm chữ trước đó.
Sự kiện này rõ ràng là điềm báo trước Trung Cộng sẽ sụp đổ.
Ngoài ra còn có những điềm báo như “Trời diệt Trung Cộng, tam thoái tự cứu”, đều vô cùng rõ ràng.
Kỳ thực chúng ta hãy xem thử các dự ngôn trong ngoài nước xưa nay, đại đa số đều là theo cách nói ẩn ý, nhưng hôm nay dự ngôn này lại rõ ràng đến như vậy, đây rốt cuộc là sự việc gì? Tôi nghĩ rằng, càng rõ ràng thì chứng tỏ rằng sự việc càng khẩn cấp, thời gian càng cấp bách, nguy nan cực kỳ lớn, vậy nên ngay cả tảng đá còn muốn nói thẳng rằng Trung Cộng sắp diệt vong, để mà cảnh tỉnh người đời, vì sự diệt vong này là do ý Trời, là Thiên định.
Làn sóng thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang ngày càng dâng cao, cuồn cuộn như sức nước vỡ bờ, không sao ngăn cản được, đến nay đã hơn 200 triệu người can đảm thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chứng kiến tình thế trước mắt, những ai còn là thành viên của đảng hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng vì nhất thời hồ đồ mà đi theo vết xe đổ của Đổng Trác, để rồi bị chôn vùi theo ĐCSTQ, đến lúc ấy ngay cả Đổng Trác cũng sẽ cười nhạo vì các vị ngu xuẩn như ông ta.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2007/11/26/49561.品读《三国演义》之“董卓之死”.html

>> Xem thêm: Tảng đá 200 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”

Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20 tháng 7 tại Washington DC: “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt bức hại”

Nghị sĩ Quốc hội Mỹ và các tổ chức phi chính phủ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thất bại; nên đưa Giang Trạch Dân ra trước vành móng ngựa.

Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20/7 mang tên: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại” được Tổ chức tại Washington DC. (Ảnh: Đới Binh/Dajiyuan)
Buổi trưa ngày 16 tháng 7 năm 2015, một số các học viên Pháp Luân Công từ các địa phương và những người ủng hộ đã tổ chức cuộc mít tinh nhân ngày 20 tháng 7 mang tên “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kết thúc bức hại”, “khởi tố Giang Trạch Dân”, kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy bắt ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc kéo dài suốt 16 năm và ủng hộ làn sóng khởi tố Giang Trạch Dân.
Bốn vị nghị sĩ quốc hội Mỹ, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo (USCIRF) cùng rất nhiều đại biểu của các tổ chức phi chính phủ đã đến tham dự và lên tiếng ủng hộ. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ bày tỏ rằng cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công kéo dài suốt 16 năm qua đã thất bại, bây giờ đã đến thời khắc Giang Trạch Dân phải chịu phán quyết. Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo đã có lời tán dương những học viên Pháp Luân Công, trong cuộc bức hại đã thể hiện được sự từ bi và tôn nghiêm, là điển phạm về sự từ bi cho tất cả mọi người, đồng thời còn chỉ trích hành vi mổ cướp nội tạng cực kỳ tà ác của ĐCSTQ. Người phát biểu kêu gọi: Giải thể ĐCSTQ! Trả tự do cho Pháp Luân Công!
Diễn giả còn công khai lên tiếng ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và gia đình, cuộc khởi kiện của 60.000 học viên có một ý nghĩa rất to lớn, nhà lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ Giang Trạch Dân nên chịu sự xét xử thích đáng của pháp luật.
Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20/7 mang tên: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại” được Tổ chức tại Washington DC. (Ảnh: Lý Sa/Dajiyuan)
Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ Ileana Ros Lehtinen: Phát khởi Nghị định số 343, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với hoạt động mổ cướp nội tạng.
Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, Nghị sĩ Hạ viện thuộc đảng Cộng Hòa bang Florida, Ileana Ros Lehtinen (Ảnh: Đới Binh/ Dajiyuan)
Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, Nghị sĩ Hạ viện thuộc đảng Cộng Hòa bang Florida Ileana Ros Lehtinen đã phát biểu tại buổi mít tinh: “Những người tu luyện Pháp Luân Công, các bạn đều là những con người có tinh thần hòa bình, lương thiện và nhẫn nại. Các bạn và tín ngưỡng của các bạn nên có được sự tôn trong chứ không phải là cuộc bức hại từ tên bạo chúa ngông cuồng trong ĐCSTQ”.
“Hôm nay chúng tôi đứng tại đây để phát đi thông điệp đến chính quyền ĐCSTQ tại Bắc Kinh rằng: chúng tôi vẫn đang quan sát họ, chúng tôi biết rằng họ đang làm những việc gì, chúng tôi lên tiếng chỉ trích những hành vi của họ. Chúng tôi cần phải nói với họ, ĐCSTQ đã không ngừng tuyên truyền những tin tức dối trá nhằm phỉ báng những người tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi biết rằng, Pháp Luân Công đã phải chịu sự hành hạ tàn khốc, họ đã bị chính quyền ĐCSTQ giết hại. Chúng tôi cũng biết những phương thức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ dung túng.”
Nghị sĩ Ileana Ros Lehtinen chính là người phát khởi Nghị định số 343 phản đối hành động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà nói: “Tôi đã phát khởi tại Hạ viện Nghị định 343, để biểu đạt sự quan ngại sâu sắc đến hành vi mổ cướp nội tạng sống phi tự nguyện từ các tù nhân lương tâm một cách có hệ thống, được chính quyền cho phép tại Trung Quốc. Tôi rất tự hào vì đã phát khởi ra bản Nghị định này. Chúng ta rồi sẽ có một ngày được đứng tại nơi đây, chúc mừng cho những học viên Pháp Luân Công đã được tự do.”
Nghị sĩ Hạ viện bang Texas: Cần đưa Giang Trạch Dân ra trước vành móng ngựa.
Nghị sĩ Hạ viện bang Texas Ted Poe phát biểu: nên đưa Giang Trạch Dân ra trước vành móng ngựa. (Ảnh: Edward/Dajiyuan)
Nghị sĩ Hạ viện bang Texas Ted Poe từng là một Quan tòa của bang Texas. Ông bày tỏ tại buổi mit tinh rằng Giang Trạch Dân nên bị đưa ra trước vành móng ngựa. Ông nói: “Những học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ một cách trái phép và bị xét xử trái phép. Bây giờ đã đến lúc để Giang Trạch Dân nhận lấy sự phán quyết của chính nghĩa”.
“Ông ta mới chính là người nên bị đưa vào nhà tù, ông ấy cần phải gánh trách nhiệm cho chính tội ác của mình. Rất tiếc tôi không phải là người thụ lý vụ án này, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, kết quả xét xử tuyệt không thể thiên về phía ông ta”.
Qua việc trả lời phỏng vấn, ông còn bày tỏ sự ủng hộ đối với làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân đang dấy lên tại Trung Quốc. Ông nói: “Tôi cho rằng những người phạm tội nên bị trừng phạt một cách thích đáng”. “Giang Trạch Dân nên bị đưa ra trước vành móng ngựa”.
Ông nói: “Tôi rất quen thuộc đối với những luận điệu về hành vi mổ cướp nội tạng sống, đây là một tấn bi kịch. Là người chịu trách nhiệm chính về vấn đề này, ông ta cần phải bị pháp luật xử lý”. “Cộng đồng quốc tế cần phải xem trọng vấn đề này, bất kể là việc mổ cướp nội tạng sống phát sinh tại đâu, đó đều là hành vi phạm tội đối với thế giới, các quốc gia khác cần phải gây áp lực đối với chính quyền ĐCSTQ”.
Ông Ted Poe nói với các học viên Pháp Luân Công có mặt tại buổi mít tinh, cuộc bức hại do ĐCSTQ phát động đã thất bại. “Mưu đồ của ĐCSTQ là không để cho các bạn lên tiếng. Nhưng họ rõ ràng là đã thất bại, vì các bạn hôm nay vẫn có mặt tại đây. Toàn thế giới vẫn có thể nghe được những tiếng nói phản đối cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.
Nghị sĩ Hạ viện California: Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã nhắc nhở nước Mỹ về cái gốc lập quốc.
Nghị sĩ Hạ viện California: Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã nhắc nhở nước Mỹ về cái gốc lập quốc. (Ảnh: Edward/Dajiyuan)
Nghị sĩ Hạ viên bang California Dana Rohrabacher cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã nhắc nhở về cái gốc lập quốc của nước Mỹ. Ông nói: “Các bạn đang đóng một vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ là vì người thân và bạn bè của các bạn cho đến những con người khác đã từng chịu bức hại ở Trung Quốc, đồng thời các bạn đã nhắc nhở quốc gia của chúng tôi rằng đã là một người Mỹ thì chúng tôi phải đại biểu cho những gì. Các bạn đã nhắc nhở đất nước chúng tôi rằng, nước Mỹ không phải là một nơi để cư dân trên khắp thế giới đổ về đây kiếm tiền. Tôi không phản đối kiếm tiền, nhưng điều mà tôi cần nói ở đây là, cái gốc lập quốc của nước Mỹ vượt qua cả những mối làm ăn mậu dịch tự do, giá trị của nó nằm ở những vấn đề chính nghĩa cốt lõi là đạo đức và tự do.”
Ông Rohrabacher nói: “Nước Mỹ cần phải đứng về phía các bạn, nếu không những nạn nhân chịu bức hại khác trên toàn thế giới sẽ mất hết cơ hội, họ sẽ không còn hi vọng. Đây là điều mà nước Mỹ phải kiên định, là ý nghĩa mà lá cờ Mỹ đang đại biểu”.
Nghị sĩ Hạ viện bang Pennsylvania: Lịch sử đứng về phía các bạn
Nghị sĩ Hạ viện bang Pennsylvania Keith J. Rothfus (Ảnh: Đới Binh/Dajiyuan)
Nghị sĩ Hạ viện bang Pennsylvania Keith J. Rothfus phát biểu tại buổi mít tinh: “Tôi muốn nói một lời với các lãnh đạo ĐCSTQ rằng, không được bức hại lương tri của dân chúng, không được bức hại tự do. Không được bức hại người dân của chính mình. Những người bạn có lương tri, hãy kiên trì đấu tranh, kiên trì đứng dậy, lịch sử đứng về phía các bạn”.
Ông Keith J. Rothfus nói: “Nếu như ở Trung Quốc có thể nhìn thấy cuộc mít tinh lớn như thế này thì tốt biết mấy, tất cả mọi người trên khắp đất nước họ đều có quyền tự do tín ngưỡng của riêng mình, có quyền tự do lên tiếng. Bất cứ một chính phủ nào cũng không được áp chế quyền tự do tín ngưỡng, bởi vì những người có tín ngưỡng và lương tri sẽ mang đến sự thay đổi cho xã hội, những người có tín ngưỡng và lương tri sẽ cải biến thế giới.
Cựu Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế: Học viên Pháp Luân Công đã xây dựng một hình mẫu từ bi
Cựu Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Katrina Lantos Swett phát biểu tại cuộc mit tinh, bà biểu thị sự tôn trọng cao độ đối với các học viên Pháp Luân Công (Lý Sa/Dajiyuan)
Cựu Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Katrina Lantos Swett phát biểu tại cuộc mit tinh rằng bà biểu thị sự tôn trọng cao độ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Các bạn trong sự bức hại đã thể hiện được sự tôn nghiêm, lương thiện và từ bi, thậm chí các bạn đã tạo nên một điển phạm về sự từ bi cho chính những người bức hại các bạn và tất cả mọi người trên thế gian, các bạn đã chứng thực tín ngưỡng của mình trong đời sống hàng ngày, do đó tôi xin được bày tỏ sự tôn kính sâu sắc.”
Bà nói, những học viên Pháp Luân Công đã xây dựng điển phạm cho tất cả mọi người: “Đoàn thể Pháp Luân Công rõ ràng đã xây dựng cho tất cả mọi người chúng ta một điển phạm không gì có thể sánh được. Lúc đương đầu với những cuộc trấn áp, tàn bạo, bức hại, nhục hình, giam cầm, các bạn có thể tìm thấy được dũng khí và sức mạnh từ niềm tin và sự tôn nghiêm để tiếp tục chứng thực tinh thần tín ngưỡng của mình”.
Bà bày tỏ, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công kéo dài suốt 16 năm qua là cuộc bức hại thảm khốc nhất trong lịch sử. “Tôi còn muốn nói một điều là không có đoàn thể nào chịu sự bức hại thảm khốc như Pháp Luân Công, bởi vì ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng sống của những người tu luyện Pháp Luân Công”.
“Bởi vì tội ác như vậy thật quá hèn hạ và ghê tởm khiến cho tôi lo lắng về sự thờ ơ của thế giới đối với vấn đề này, bởi vì một chính phủ được thế giới công nhận lại làm những việc thấp kém như thế, đó quả thật là vô cùng tà ác. Mọi người đều biết trong thời đại hiện nay, ‘tà ác’ là một từ không được thường xuyên dùng đến, nhưng đối với tội ác của ĐCSTQ chỉ có thể dùng từ ngữ này để biểu đạt”.
“Mỗi một người chúng ta đều phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để cho cư dân trên toàn cầu biết được tội ác ghê rợn này, đem những người vô sỉ, phản nhân loại, và những người cho phép tiếp diễn tội ác ấy ra trước pháp luật”.
Phó chủ tịch Tổ chức phi chính phủ Freedom House: Người bức hại Pháp Luân Công phải chịu sự phán quyết của chính nghĩa
Phó chủ tịch Tổ chức phi chính phủ Freedom House Daniel Calingaert. (Ảnh: Đới Binh/Dajiyuan)
Ông Daniel Calingaert Phó chủ tịch chính sách và Ngoại vụ của Tổ chức phi chính phủ Freedom House bày tỏ, cuộc bức hại của Giang Trạch Dân đối với các học viên Pháp Luân Công đã thất bại. Ông nói, “16 năm trước, ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc trấn áp với mưu đồ tiêu diệt Pháp Luân Công, không còn nghi ngờ gì nữa: họ đã thất bại. Càng lúc càng có nhiều luật sư đã đứng lên bảo vệ cho Pháp Luân Công, còn có nguời dân của cả một làng cũng đứng lên yêu cầu phóng thích những học viên Pháp Luân Công ở cùng làng với họ. Chúng tôi thậm chí còn thấy có những nhân viên an ninh từ chối vây bắt người tu luyện Pháp Luân Công. Bởi vì họ đều ý thức được điều này bất chính như thế nào. Hiện nay có biết bao nhiêu người tại Trung Quốc và khắp thế giới vẫn tu luyện Pháp Luân Công. Toàn thế giới vẫn còn rất nhiều người giống như tôi đây đều đứng về phía các bạn. Tôi thay mặt cho Freedom House bày tỏ sự vinh hạnh khi được đứng cùng với các bạn”.
“Chúng ta cần nhớ rõ những người đã bị bức hại tàn khốc. Hàng trăm, hàng ngàn dân chúng bị bắt bớ và quản thúc, và những nhục hình, những sự giày vò đau đớn mà họ phải chịu đựng. Có đến những hơn 3000 dân chúng bị tra tấn cho đến chết. Chúng ta bày tỏ sự kính trọng cho dũng khí và sự kiên cường của họ, cũng xin được bày tỏ sự kính trọng đối với những sinh mạng bị tước đi vì tự do tín ngưỡng”.
Ông bày tỏ, cuộc bức hại phải chịu sự xử lý của pháp luật, điều quan trọng nhất là yêu cầu chấm dứt ngay cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.
Chủ nhiệm Tuyên truyền Quốc tế Bộ phận Hoa Kỳ thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế: Học viên Pháp Luân Công kiên trì phản bức hại đã khiến cho ĐCSTQ hoảng sợ
Chủ nhiệm Tuyên truyền Quốc tế Bộ phận Hoa Kỳ thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế T. Kumar (Ảnh: Lý Sa/Dajiyuan)
Chủ nhiệm Tuyên truyền Quốc tế Bộ phận Hoa Kỳ thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế T. Kumar phát biểu tại buổi mít tinh: “Ngày hôm nay chúng tôi cùng với các bạn yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, cuộc bức hại này đã kéo dài 16 năm. Suốt 16 năm qua, những học viên Pháp Luân Công vẫn chưa có được sự tự do tín ngưỡng. Sự kiên trì của các bạn đã làm cho chính phủ Trung Q hoảng sợ. Chúng tôi ủng hộ quyết tâm kháng nghị của các bạn, chỉ cần chúng ta tiếp tục kháng nghị, nhất định sẽ có thắng lợi. Chúng tôi yêu cầu ông Obama không nên duy trì thái độ im lặng, cần phải lên tiếng về các học viên Pháp Luân Công, những học viên Pháp Luân Công này đều là những con người hòa bình, phi bạo lực”.
Ông nói: “Chúng tôi tại đây yêu cầu ông Obama có sự giúp đỡ để ngăn chặn sự sát hại các học viên Pháp Luân Công, hi vọng trước khi bước qua năm sau, chúng ta có thể thấy được thay đổi (từ phía Trung Quốc) nhờ áp lực quốc tế và sự kiên nhẫn của các bạn”.
Chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Dân chủ: Ủng hộ người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, mong có một ngày Trung Quốc không còn ĐCS.
Bà Faith McDonnell Chủ tịch Liên minh Tự do Tôn giáo (Đới Binh/Dajiyuan)
Chủ nhiệm hạng mục Tự do Tôn giáo của Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Dân chủ Faith McDonnell phát biểu tại buổi mít tinh: “Tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã mời tôi tham dự hoạt động quan trọng như thế này, cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công vô cùng tàn nhẫn của ĐCSTQ. Chúng tôi, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Dân chủ kiên định đứng về phía các bạn, cùng nhau nỗ lực vì sự tự do của tất cả những người Trung Quốc”.
Bà Faith McDonnell nói, bà có một ước muốn, ước muốn rằng Trung Quốc là một đất nước không còn đảng cộng sản. “Chúng tôi ước muốn gì cho người Trung Quốc? Vì sao chính quyền Trung Quốc không thể tôn kính cũng như tôn trọng những công dân của mình? Vì sao chính quyền Trung Quốc không thể cho phép tự do tôn giáo cũng như những quyền con người khác, đồng thời khởi xướng nền dân chủ và cơ hội phát triển kinh tế cho mọi người dân Trung Quốc? Vì sao chính quyền Trung Quốc lại cho phép hoạt động mổ cướp nội tạng tàn ác tồn tại? Cuối cùng, tại sao Trung Quốc không là một đất nước có chính phủ phi cộng  sản?
Bà ủng hộ dân chúng Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên. Bà nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tán dương hoạt động thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đã có hơn 200 triệu người rời khỏi đảng này, hiện tại mỗi ngày đều có gần 120.000 người thoái đảng (đoàn, đội), còn có những người không có điều kiện sử dụng các phương tiện thông tin đã tự viết tuyên bố thoái đảng và dán tại các địa điểm công cộng”.
“Bởi vì sự kiên cường, dũng khí, thành thực và sự thiện lương của các bạn, cho đến tín ngưỡng của các bạn, giấc mơ tự do của người Trung Quốc sẽ trở thành hiện thực. Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Dân chủ sẽ giúp đỡ các bạn hết sức mình trên con đường thực hiện giấc mơ ấy”.
Bà cũng lên tiếng ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân đang dấy lên tại Trung Quốc, bà nói: “Chúng tôi cũng tán dương cuộc khởi kiện Giang Trạch Dân của 60.000 học viên Pháp Luân Công và gia đình họ đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục”.
Chủ tịch Liên minh Tự do Tôn giáo: Đây là lúc nên kết thúc cuộc bức hại!
Chủ tịch Liên minh Tự do Tôn giáo (International Coalition for Religious Freedom) Dan Fefferman tại buổi mít tinh đã mạnh mẽ lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công (Ảnh: Đới Binh/ Dajiyuan)
Chủ tịch Liên minh Tự do Tôn giáo (International Coalition for Religious Freedom) Dan Fefferman tại buổi mít tinh đã mạnh mẽ lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ông nói: “Đây chính là lúc nên chấm dứt cuộc bức hại này! Mọi người đều có quyền được hưởng sự tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, mọi người đều có quyền luyện tập một cách công khai hoặc không công khai, hay truyền đạt tín ngưỡng của họ. Chúng tôi mạnh mẽ lên án sự đối đãi vô nhân đạo của ĐCSTQ với các học viên Pháp Luân Công.”
Ông nói: “Chúng tôi tại đây kêu gọi chính phủ Mỹ cần phải để cho chính phủ ĐCSTQ có cái nhìn thích đáng đối với vấn đề này. Chúng ta nên có  những chế tài nghiêm khắc đối với ĐCSTQ về hành vi phản nhân loại này. Không nên e ngại sẽ làm cho ĐCSTQ mất mặt. Họ lẽ ra phải tự cảm thấy mất mặt. Sự thật, họ nên cảm thấy việc này là đáng hổ thẹn! Đã đến lúc sử dụng những phương thức chính trị và kinh tế để chế tài ĐCSTQ rồi!” Cuối cùng ông nói: “Để Pháp Luân Công tự do (free Falun Gong). Giải thể ĐCSTQ!”
Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng: Cuộc “khởi tố Giang” của 60.000 người trên khắp thế giới mang một ý nghĩa to lớn
Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng Suzane Scholte (Ảnh: Đới Binh/Dajiyuan)
Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng Suzane Scholte bày tỏ, cuộc phản bức hại kéo dài 16 năm của các học viên Pháp Luân Công đã đạt được những thành tựu khiến người khác phải kinh ngạc, bà khen ngợi những học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại đã thể hiện được dũng khí và sự kiên trì không mệt mỏi.
Bà nói, cho dù hoạt động kỷ niệm Ngày 20 tháng 7 khiến cho nhiều người đau buồn, thời gian này vào năm 1999 chính Giang Trạch Dân đã khởi động một cuộc bức hại vô tiền khoáng hậu lên các học viên Pháp Luân Công. Nhưng khi nhìn thấy những thành tựu đáng kinh ngạc của các bạn cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ thiết thực đã khiến cho mọi người cảm thấy phấn chấn hơn.
Bà nói: “Hiện tại, những nỗ lực của các bạn đã nhận được sự tán thành mang tính quốc tế, đã thu hút sự chú ý của quốc hội Mỹ và khiến họ phải hành động. Hiện nay càng có thêm nhiều người hiểu rõ sự việc. Cho dù gặp phải sự bức hại tàn khốc và vô nhân đạo của ĐCSTQ, các bạn vẫn một mực kêu gọi mọi người thông qua con đường hòa bình, tôi có lời tán dương đến các bạn, hoan hô các bạn”.
Bà Scholte bày tỏ sự ủng hộ đối với làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân ở quy mô toàn cầu. Bà nói: “Những con số này khiến người ta chấn động, bởi vì nó mang một ý nghĩa to lớn, lúc chúng ta bắt đầu nhận ra được rằng trong vòng chưa đầy 2 tháng, đã có hơn 60.000 học viên Pháp Luân Công cùng gia đình đưa đơn kiện Giang Trạch Dân. Những cáo trạng này bao gồm những tội danh (của Giang Trạch Dân): bắt bớ phi pháp, vi phạm hiến pháp tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của công dân, lạm dụng chức quyền, mổ cướp nội tạng sống, những điều này đã được mọi người hiểu và tin.”
Đại diện Tổ chức Jubilee American: Ủng hộ việc đưa nhà lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ ra tòa, hi vọng năm sau có thể chúc mừng cuộc bức hại đã kết thúc.
Điều phối viên quan hệ chính phủ của tổ chức Jubilee American Courtney Doucet (Ảnh: Lý Sa/ Dajiyuan)
Điều phối viên quan hệ chính phủ của tổ chức Jubilee American Courtney Doucet bày tỏ, ĐCSTQ sợ hãi tự do. Bà nói: “Họ (ĐCSTQ) sợ hãi khi người Trung Quốc tự lựa chọn cách sống mà mình thích, họ sợ người Trung Quốc có tiếng nói của riêng mình, điều này cũng là do họ biết được sức mạnh của tự do, tự do là sức mạnh vĩ đại của Trung Quốc.”
“Từ cuối tháng 5 năm nay đến ngày 9 tháng 7, đã có 60.000 học viên Pháp Luân Công cùng gia đình của họ đã khởi tố cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân về các tội danh: giam giữ phi pháp, tra tấn, lạm dụng chức quyền, tham ô và hơn 10 tội danh khác. Chúng tôi ủng hộ việc đưa nhà lãnh đạo độc tài này ra trước tòa án.”
Bà nói: “Tôi hi vọng trong tương lai 1 năm tới chúng ta có thể chúc mừng và tưởng niệm khi cuộc bức hại đã chấm dứt”.
Đại diện Tổ chức Nhà báo Xuyên biên giới: chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.
Đại diện Tổ chức Nhà báo Xuyên biên giới Margaux Ewen (Ảnh: Đới Binh/Dajiyuan)
Đại diện Tổ chức Nhà báo Xuyên biên giới Margaux Ewen tại mít tinh đã gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức sự kiện, bà kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói: “Đầu tiên tôi xin được cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức cuộc mít tinh lần thứ 15 này nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi phát ngôn thay mặt cho Tổ chức Nhà báo Xuyên biên giới tại Mỹ, được hiện diện tại nơi đây quả thật là một vinh hạnh.”
Tổ chức Điều tra Quốc tế về sự Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG): ĐCSTQ bị tình nghi tàn sát hơn 2 triệu học viên Pháp Luân Công
Đại diện Tổ chức Điều tra Quốc tế về sự Bức hại Pháp Luân Công, Tiến sĩ Uông Trí Viễn (Ảnh: Đới Binh/ Dajiyuan)
Đại diện Tổ chức Điều tra Quốc tế về sự Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), Tiến sĩ Uông Trí Viễn phát biểu tại buổi mít tinh: “WOIPFG trải qua 9 năm điều tra và thu thập bằng chứng đã xác nhận một điều: kể từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ đương thời, đã lợi dụng toàn bộ cơ chế của quốc gia bao gồm hệ thống tư pháp, quân đội, cảnh sát vũ trang, hệ thống y tế địa phương, thực hiện các ca cấy ghép tạng thông qua con đường mổ cướp nội tạng sống, phát động một cuộc tàn sát mang tính diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Con số những người thiệt mạng đã vượt trên 2 triệu. Đó là tội ác diệt chủng, phản nhân loại!”
Ông Uông Trí Viễn nói, tổ chức này đã thông qua hàng trăm cuộc gọi điều tra, đã thu âm được hơn 2000 cuộc gọi để làm bằng chứng. Thông qua việc điều tra các quan chức tại tất cả các cấp trong chính quyền ĐCSTQ, 865 bệnh viện cùng với hơn 9500 y bác sĩ có tiến hành cấy ghép tạng trên toàn quốc, hàng chục ngàn báo cáo, luận văn, cùng với các trang mạng, hệ thống tìm kiếm,… đã thu được hàng chục ngàn chứng cứ khác nhau.
Đối tượng điều tra bao gồm năm nhân vật trong Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ, một Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Tổng cục Hậu cần và Y tế, các quan chức 610 trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật, những cảnh sát vũ trang canh giữ tại hiện trường mổ tạng, còn có những người môi giới nội tạng, y bác sĩ Khoa cấy ghép tạng tại các bệnh viện quân y trên khắp các địa phương tại Trung Quốc…
Ông nói, tất cả những lời làm chứng đều được thu âm và có thể trực tiếp download để đối chứng, đều là những chứng cứ độc lập và trực tiếp, nó có thể chứng minh việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ tiến hành là có thật. Về mặt chỉnh thể, các chứng cứ này còn có thể hỗ trợ, liên kết với nhau, nếu kết hợp lại sẽ thành một chuỗi mắt xích lớn, tất cả cùng nói lên một điều: Giang Trạch Dân đã chỉ huy cho ĐCSTQ thực hiện tội ác này, một tội ác kiểu phát xít.
Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu: Thời khắc quan trọng của lịch sử, mỗi người đều phải lựa chọn.
Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu bà Dịch Vinh (Ảnh: Đới Binh/Dajiyuan)
Cuộc mít tinh Kỷ niệm ngày 20 tháng 7 mang tên “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu, bà Dịch Vinh phát biểu tại buổi mít tinh rằng trước mắt đã có 209 triệu người rời bỏ ĐCSTQ, chính thức thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong 10 năm qua, cuộc vận động thoái đảng đã đại diện cho sự ngưỡng vọng của người dân Trung Quốc về sự tự do, về một cuộc sống tương lai tốt đẹp, về một Trung Quốc không có đảng cộng sản.
Bà nói, cuốn sách “Chín bình luận về đảng cộng sản” được truyền đi rộng rãi đã giúp người Trung Quốc lần đầu tiên nhận thức được bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhận thức được chính ĐCSTQ là hung thủ đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc và cuộc bức hại đoàn thể tu luyện hòa bình Pháp Luân Công diễn ra như thế nào.
Bà Dịch Vinh còn nói: “10 năm trở lại đây, cuộc vận động tự do thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhanh chóng lan rộng. Đến cuối tháng 6 năm nay, một nhà máy ở Hồ Nam đã có tập thể hơn 1000 công nhân thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi vẫn tin rằng, ở Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người muốn thoái đảng, nhưng tiếng nói của họ vẫn chưa truyền ra hải ngoại”.
“Đây là thời khắc quan trọng của lịch sử, mỗi người đều phải có lựa chọn, có phải đứng về phía chính nghĩa và tự do hay không. Chúng ta hi vọng mọi người trên khắp thế giới sẽ đứng về phía những người Trung Quốc khát vọng tự do, có thể đứng về phía chính nghĩa, ủng hộ cuộc vận động thoái đảng lớn nhất, hòa bình nhất và tràn đầy hi vọng nhất của người Trung Quốc!”
Trước khi kết thúc sự kiện trong ngày, tại buổi mít tinh đã có 5 vị người Hoa tuyên bố công khai tam thoái (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội).
5 vị người Hoa công khai tuyên bố tam thoái (Ảnh: Lý Sa/Dajiyuan)
Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20/7 mang tên: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại” được Tổ chức tại Washington DC. (Ảnh: Edward/Dajiyuan)
Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20/7 mang tên: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại” được Tổ chức tại Washington DC. (Ảnh: Edward/Dajiyuan)
Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20/7 mang tên: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại” được Tổ chức tại Washington DC. (Ảnh: Edward/Dajiyuan)
Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20/7 mang tên: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại” được Tổ chức tại Washington DC. (Ảnh: Edward/Dajiyuan)
Mít tinh kỷ niệm Sự kiện 20/7 mang tên: “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt bức hại” được Tổ chức tại Washington DC. (Ảnh: Edward/Dajiyuan)
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè

Đổi Trục: Chiến lược triệt hạ Trung Cộng của Hoa Kỳ

Những động thái chiến lược của Mỹ tại Biển Đông mới đây, nhất là việc Nga bán tên lửa Klub cho Việt Nam, Mỹ sắp bán máy bay F16 cho Việt Nam, Mỹ sẽ chính thức đưa hạm đội tàu chiến đến hải cảng Cam Ranh làm cho Trung Cộng (TC) vô cùng lo sợ. Thậm chí, Trung Cộng cho mình là ‘nạn nhân lớn nhất’ trong tranh chấp Biển Đông!
            Đường băng Trung cộng mới xây trên đảo Trường sa
Đường băng Trung cộng mới xây trên đảo Trường sa

1. Trung Cộng tức giận vì Nga bán tên lửa Klub cho Việt Nam.

Trang web tin tức quân sự Mỹ, Strategy Page, đã đăng một bài báo vào ngày 31 tháng 5 với tiêu đề “Tàu ngầm: Trung Quốc phản đối việc mua tên lửa Klub”, tuyên bố rằng Bắc Kinh đã đưa ra lời phản đối Nga, Việt Nam và Mỹ sau khi Moscow đồng ý bán cho Việt Nam 50 tên lửa 3M54 Klub được phóng từ tàu ngầm, theo trang Global Times của Trung Quốc.
Trích dẫn VĐKN: Nga bán tên lửa Klub cho Việt Nam
Bài báo đăng trên Strategy Page cho biết, trong khi Nga và Việt Nam cố gắng giữ im lặng về thỏa thuận thì 28 tên lửa Klub đã được chuyển giao cho Việt Nam. Trung Quốc đặc biệt lo lắng vì tên lửa Klub có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Bài báo cho rằng các tàu ngầm ở Ấn Độ, Algeria và Việt Nam hiện đang sử dụng những tên lửa rất hiệu quả, mặc dù tên lửa này trước đây phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến vụ thử tên lửa của Ấn Độ trong năm 2007.

2. Trung Cộng lo sợ Việt Nam sắp có máy bay F16 của Mỹ.

Thời gian qua, trong khi thông tin việc Mỹ gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, Trung Quốc lo ngại trước việc Việt Nam có thể mua máy bay F-16 của Mỹ để sử dụng cho mục đích bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa.
Các bài phân tích của truyền thông Trung Quốc cho rằng, nếu Việt Nam mua được F-16 kể cả là cũ từ Mỹ sẽ tạo ra ưu thế vượt trội so với J-15 hay Su-30MK2 của Trung Quốc.
Lâu nay, TQ thường vỗ ngực tự hào quảng bá rằng các vũ khí do họ sản xuất là có tính năng ngang ngửa thậm chí vượt trội so với vũ khí của Nga hoặc Mỹ, nhưng khi đề cập đến những vũ khí Mỹ có thể bán cho Việt Nam, trong đó có F-16C/D thì Trung Quốc cũng không khỏi giật mình lo sợ.
Mặc dù, F-16 là hàng cũ nhưng khi được tân trang sẽ có sức mạnh vượt trội và đóng vai trò xoay chuyển tương quan về lực lượng không quân ở biển Đông.

3. Tin đồn Mỹ đưa hạm đội tàu chiến đến hải cảng Cam Ranh làm cho TC hoảng hốt.

Tình hình Biển Đông liên tục nóng lên. Trung Cộng ngang nhiên đòi chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Từ tháng 3/2014, Trung Cộng bị khám phá xây đắp đảo nhân tạo với mục đích biến chúng thành căn cứ quân sự tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo các bằng chứng mà Mỹ đưa ra, Trung Cộng đã cải tạo khoảng 2.000 mẫu Anh (hơn 800 ha) các đảo nhân tạo tại Biển Đông.
Khi hoàn thành các căn cứ quân sự tại Trường Sa, Trung Quốc sẽ trở thành mối họa đối với quân đội Hoa Kỳ.
Biết được nguyên nhân và hậu quả của những động thái trên đây của TC có thể giúp làm sáng tỏ
chiến lược Đổi Trục của Hoa kỳ và Việt Nam.
Trước viễn tượng đen tối của nội tình Trung Cộng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã liều lĩnh chơi nước bài “vừa ăn cướp vừa la làng” nói trên, là để đánh lạc hướng, che mắt thế giới khỏi nhòm ngó vào nội tình đen tối của mình. Đó là nguyên nhân.
Còn hậu quả là do đó mà Mỹ cũng như các đồng minh tại Á châu/Thái Bình Dương đã bị báo động khẩn cấp và sẵn sàng chuẩn bị chiến lược liên minh để đối phó. Vậy, chiến lược Đổi Trục không có gì mới lạ. Nó chỉ là một bước chiến lược hợp lý trong chiến lược toàn cầu của Ngũ Giác Đài.

4. Ngũ Giác Đài đã có sẵn kịch bản để khai triển hải quân tới khu vực này.

Nếu Hoa Kỳ–Trung Cộng rơi vào cuộc chiến trên Biển Đông, Ngũ Giác Đài đã có sẵn kịch bản để khai triển hải quân tới khu vực này. Ba thế lực quân sự của Hải Quân Hoa Kỳ từ 3 khu vực khác nhau sẽ vượt qua những điểm nóng để đến được nơi xảy ra xung đột.
Đây là những nhận định mà Viện Nghiên cứu Chính sách Ngoại giao (FPRI: Foreign Policy Research Institute) đưa ra trong bài viết: “Sẵn sàng cho một cuộc chiến?: Mỹ sẽ phản ứng bằng cách nào với một cuộc khủng hoảng Biển Đông?”. (“Ready for a Fight?: How America Could Respond to a South China Sea Crisis”.)

5. Báo động biến cố mới nhất về Trung Cộng hà hiếp ngư dân Việt Nam:

11 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã được đưa về đến bờ an toàn ngày 15/7. Thêm một bằng chứng gây hấn nữa của TC.
Thông tin trên được ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi, xác nhận với BBC hôm 16/7.
Trước đó, báo điện tử Dân Trí hôm 10/7 dẫn lời Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết tàu cá số hiệu QNg 09559-TS của ông Trương Văn Đức, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã bị tàu Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt gần đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa.
Theo đó, tối 9/7, hai tàu Trung Quốc đã “dùng còi hú, đèn công suất lớn xua đuổi các tàu cá Việt Nam”.
Các tàu cá Việt Nam được nói là đã “chạy né tránh”.
“Trong lúc tàu cá di chuyển chậm, bất ngờ tàu Trung Quốc đâm vào tàu cá QNg 90559-TS và gây chìm tàu. Sau đó, tàu Trung Quốc bỏ đi”, theo Dân Trí.
Cũng báo này cho biết các ngư dân trên tàu sau đó đã bám vào phao cứu sinh, thúng nhỏ và được tàu cá QNg 95248-TS của ngư dân Lê Văn An ở gần đó cứu giúp.
Những người này sau đó đã được chuyển lên một tàu cá khác, số hiệu QNg 95779-TS, và được đưa về bờ.
Hôm 10/7, Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) đã ra thông cáo phản đối việc làm “phi nhân đạo của phía Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam”.
“Việc làm này vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây tổn hại đến tài sản và nguy hại đến tính mạng của ngư dân Việt Nam,” thông cáo viết.
“Yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt hành động phi pháp trên.”
VINAFIS cũng đề nghị các cơ quan chức năng “tăng cường lực lượng để hỗ trợ ngư dân hoạt động trên biển, ngăn chặn hành động vi phạm của phía Trung Quốc” đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường tài sản cho các ngư dân Quảng Ngãi.
Nhiều tàu cá khác từ xã Bình Châu cũng đã bị tàu Trung Quốc tấn công trong thời gian qua.
Trích dẫn: BBC tiếng Việt

Chiến lược Đổi Trục.

Đúng vào lúc Trung Cộng đang lo sợ trước những động thái quân sự mới đây của Mỹ tại Biển Đông, tiếp theo cuộc viếng thăm Mỹ của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng mới đây, có nhiều lời đồn đoán cho rằng Việt Nam đang thảo luận với Mỹ về Chiến Lược Đổi Trục, một chiến lược liên hoàn Mỹ-Việt theo đó Mỹ muốn kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Trung Cộng và Việt Nam muốn sử dụng Mỹ như là một thế lực kiềm chế Trung Cộng (TC).
Hoa Kỳ muốn trở lại vùng Á châu và Thái Bình Dương vì lý do bảo vệ an ninh của thế giới đang bị Trung Cộng đe dọa. Đây là thời cơ cho VN, một tia hy vọng cho VN thoát khỏi vòng tay kiềm tỏa của Trung Cộng.
Đồng thời, những sự kiện trên xảy ra đúng vào thời điểm nội tình của TC rất là đen tối: cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự suy thoái kinh tế trầm trọng của TC.

-Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như chỉ muốn củng cố quyền lực bằng cách thanh toán phe đối lập qua chiêu bài chống tham nhũng. Ông không thực sự muốn bất cứ cải cách gì có lợi cho người dân. Lại còn cứng rắn hơn đối với những phong trào dân chủ, nhân quyền, và tiếp tục đàn áp tôn giáo, diệt tận gốc nền văn hóa truyền thống để thay vào Văn Hóa Đảng làm cho nền tảng xã hội bị lung lay vì không có sự hậu thuẫn của dân chúng và những phong trào dân chủ đối lập, và các tôn giáo mà Trung Cộng ra tay đàn áp vì rất lo sợ thế lực chống lại chủ nghĩa vô thần của chế độ độc tài đảng trị của Trung Cộng.
Xu thế cách mạng đang xảy ra – chậm rãi nhưng chắc chắn. Xã hội Trung Quốc đang bị xói mòn, vì nhà nước sử dụng bừa bãi những nguồn lực xã hội, tạo ra mâu thuẫn giữa các tầng lớp, và suy đồi đạo đức. Theo thời gian, cách mạng trong nhân dân lớn dần lên, và chờ cơ hội để bùng phát.

-Suy thoái kinh tế trầm trọng.

Thời điểm cho thị trường chứng khoán của Trung Quốc tan vỡ đã chín muồi, bắt buộc phải xảy ra kế tiếp theo quả bóng địa ốc sắp vỡ tan.
Nhân tố dễ thúc đẩy cách mạng nhất ở Trung Quốc là khủng hoảng tài chính. Mặc dầu Trung Quốc đã ban hành một vài chính sách tài chính để cứu vãn thị trường chứng khoán, nhưng hiệu quả từ những chính sách này vẫn cần được xem xét. Tình trạng nền kinh tế thế giới là cực kỳ khó đoán, và có thể gây ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc.
Theo bài bình luận trên mạng: Tình hình TC đen tối, nền Kinh tế của TC đang sụp đổ. Nhưng chỉ vì chính quyền cộng sản tìm đủ cách để ếm nhẹm và bịp bợm các nhà đầu tư ngoại quốc, hậu quả của quả bóng địa ốc nổ tung ra nhưng chưa lan rộng lắm. Tuy nhiên, sự tan vỡ kinh tế của TC chính là thị trường chứng khoán sụp đổ trong mấy tuần lễ vừa qua mà chính quyền Trung Quốc không che giấu được.
“Một khi quả bóng địa ốc vỡ tan và thị trường chứng khoán bị sụp, kinh tế sẽ đi vào suy thoái nặng nề. Trường hợp Nhật Bản thập niên 80 đã có kinh nghiệm này và mất đến hơn 20 năm vẫn chưa ra khỏi được suy thoái. Dĩ nhiên các chiến lược gia của Hoa Kỳ cũng hy vọng lịch sử sẽ tái diễn với Trung Hoa đi vào suy thoái nặng và mất đi tiềm năng kinh tế với việc sụp đổ vừa qua.”, theo bài bình luận.
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình không muốn thấy thị trường giảm sút thêm nữa, vì nó sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ chính trị có cơ hội phản công, lật ngược thế cờ trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đang diễn ra. Xem chi tiết.
Tình hình xấu đi trên đây của TC là cơ hội tốt cho cả Mỹ và Việt Nam liên kết nhau trong chiến lược “Đổi Trục”.
Nhất là đối với VN, một nước nhỏ ở vị trí địa lý bất lợi có cùng biên giới với một nước CS phương bắc khổng lồ rất hiếu chiến. VN vốn đã bị TC thôn tính nhiều lần, kinh qua bao nhiêu năm tủi nhục với bài học mà Đặng Tiểu Bình dạy VN khi TC phát động cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Đó là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới trên bộ giữa hai nước.
Sau khi cho VN “một bài học”, Trung Quốc tuyên bố hoàn thành rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979, sau khi chiếm được các thị xã Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, và một số thị trấn vùng biên. Mục tiêu của Trung Quốc buộc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia không thành, nhưng cuộc chiến để lại hậu quả lâu dài đối với nền kinh tế Việt Nam và quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Xung đột vũ trang tại biên giới còn tiếp diễn thêm 10 năm. Ngậm đắng nuốt cay hơn mấy thập niên! Quả thật là bài học đích đáng nhưng nó vạch trần bộ mặt phách láo của một đàn anh đã ăn ở với nhau qua nhiều thập kỷ thân thiết như “răng với môi”!
Đến nay mới có chút hy vọng rút ra khỏi vòng tay của TC, thì dĩ nhiên VN phải chộp lấy cơ hội. Nhưng liệu TC có để yên cho? Điều này còn quá sớm, chưa có thể đoán trước được.

Tính khả thi của chiến lược Đổi Trục, Xoay Trục hướng về nhau.

Chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ mới đây, theo một vài nhà bình luận, là một chỉ dấu cho thấy sự thay đổi chiến lược, mà dư luận gọi là “xoay trục chiến lược” của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh Trung Cộng đang gia tăng các hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.
Trong khi đó, truyền thông quốc tế nhận định sự kiện này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía, khi Hoa Kỳ với chiến lược “xoay trục về châu Á” đang cần có sự hiện diện nhiều hơn trong khu vực Biển Đông mà Hoa Kỳ cũng đang có lợi ích trong đó.
“Chuyến đi Mỹ lần đầu tiên của một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận tại hai nước và quốc tế. Báo chí quốc tế gọi đây là chuyến đi “lịch sử” và cho rằng Mỹ đang cố gắng lôi kéo Việt Nam về phía mình trong khi Việt Nam sử dụng Mỹ như là một lực lượng đối trọng để đối phó với Trung Quốc”. (Trích Dẫn VĐKN)
Phó Tổng thống Joe Biden trong buổi tiếp đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưa ngày 7 tháng 7 cũng khẳng định:
“Khi chúng tôi tiếp tục chiến lược tái cân bằng về khu vực châu Á Thái Bình Dương thì những đối tác như Việt Nam chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này. Chúng ta chia sẻ lợi ích về hòa bình và ổn định trong khu vực, chia sẻ lợi ích trong khối ASEAN thịnh vượng và tăng cường quan hệ giữa hai nước chúng ta.”
Tuy nhiên, có dư luận nghi ngờ tính khả thi của chiến lược Đổi Trục dựa trên những khó khăn sau đây của Mỹ.
-Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, để kiềm chế Trung Quốc, Mỹ phải duy trì cam kết của mình trong khu vực và phải có nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược này.
-Dân chúng Mỹ chỉ muốn Tổng Thống Obama giải quyết các vấn đề nội bộ. Nhân dân Mỹ hình như không muốn Tổng Thống dính líu vào một cuộc chiến tranh khác nữa. Bài học của chiến tranh VN cho thấy Mỹ thua trận là do phong trào phản chiến. Lịch sử có thể lặp lại chăng?
-Khó khăn tài chính và cắt giảm quốc phòng, cắt giảm nợ. Đây là một vấn đề an ninh quốc gia và cũng là vấn đề kinh tế trong nước. Câu hỏi là với kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng 500 tỷ USD trong 10 năm tới, liệu Quốc hội Mỹ có thể thông qua một ngân sách để Nhà Trắng theo đuổi chiến lược tái cân bằng hay không?
-Các nước đồng minh Á châu-TBD còn ngần ngại, không muốn “làm mất lòng” TC, đang còn hy vọng hợp tác kinh tế với TC.
Ngoài ra, còn có yếu tố chính trị nội bộ của Việt Nam, phe thân Trung Cộng tuy yếu dần nhưng cũng là một cản trở đáng kể.
Chú thích: Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè

Truyền thuyết Nữ Oa tạo ra loài người

Nữ Oa tạo ra loài người (Ảnh: NTDTV)
Nữ Oa tạo ra loài người (Ảnh: NTDTV)
Người Trung Quốc có nguồn gốc từ đâu? Dựa theo những câu chuyện thần thoại cổ xưa thì câu chuyện Nữ Oa sáng tạo ra loài người –  truyền thuyết cho rằng người Trung quốc đều là con cháu của Nữ Oa được lưu truyền rộng rãi nhất.
Con người mà Nữ Oa tạo ra lúc ban đầu như một đồ chơi làm bằng đất sét, không có sự sống, cũng không có tư tưởng và hành động. Lúc đó, Nữ Oa không hài lòng với thành quả sáng tạo này. Do đó, bà hướng vào những người đất này rồi dùng pháp lực, thổi nhẹ một hơi, tạo cho những người đất này một linh hồn, và ngay lập tức, họ biến thành những con người sống động.
Nhưng những con người này ngoài việc hoạt động ra, thì họ khiếm khuyết về trí tuệ cũng như khả năng chịu đựng với những thay đổi bên ngoài. Họ không biết cách kiềm chế những cảm xúc của họ và không có khái niệm nhận thức toàn diện về những sự vật xung quanh mình, cùng lúc họ lại không có logic cũng như nội hàm của tư tưởng qui nạp, hơn nữa họ lại chết đi một cách dễ dàng. Khi một loạt người cũ chết đi, Nữ Oa phải tạo ra một loạt người khác để bổ sung. Công việc này vừa tẻ nhạt và phiền phức, phải làm hoài không ngừng. Vì thế, Nữ Oa dùng hình thức kết hôn giữa nam và nữ để cho con người tự mình sinh sôi nẩy nở, và chế độ hôn nhân từ đó mà có. Do đó, công việc tạo ra con người sẽ do con người tự làm lấy, Nữ Oa không cần phải đích thân làm.
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, con người cần phải có văn hóa, qui củ và cuộc sống phong phú. Vì thế, Nữ Oa lại vận dụng trí tuệ của bà để sáng chế ra các nhạc cụ. Từ đó, con người có thể dùng chúng để đàn tấu, ca hát và nhảy múa. Con người từ từ biết điều tiết cảm xúc của mình. Lịch sử, văn hóa của nhân loại từ đó mà nẩy sinh. Nội hàm của cuộc sống từ chỗ không có tiến dần đến một nền văn minh.
Tây Phương có truyền thuyết là Thượng đế đã dùng xương sườn của mình để tạo ra Adam và Eva, Phương Đông có  câu chuyện Nữ Oa tạo ra con người, hai câu chuyện này đã cho thấy một sự tương đồng giữa chuyện thần thoại của Đông và Tây: Con người là do thần tạo nên.
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè

Trà xanh có thể giúp giảm cân một cách tự nhiên

A person pours the Japanese green tea Sencha into a up on Oct. 27, 2013. (Benjamin Chasteen/Epoch Times) Taste Asia
Trà xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa (Benjamin Chasteen/Epoch Times)
Trà xanh là một trong những đồ uống lành mạnh nhất trên thế giới.
Thành phần của trà xanh có các chất chống oxy hóa và nhiều chất khác nhau có lợi cho sức khỏe.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể làm tăng việc đốt cháy chất béo và giúp bạn giảm cân.
Hãy để tôi giải thích chúng tác động thế nào.
(Kanko*/Flickr/CC BY 2.0)
Trà xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa (Kanko*/Flickr/CC BY 2.0)

Trà xanh chứa các chất có thể giúp bạn giảm béo

Trà xanh không chỉ là một loại nước nóng có hương vị.
Các hoạt chất sinh học trong lá chè hòa tan vào nước và tạo thành đồ uống trà xanh.
Khi bạn uống một tách trà chất lượng, thực chất bạn đang tiếp nhận một khối lượng lớn các chất có lợi với các hiệu ứng sinh học tiềm năng.
Nổi tiếng nhất trong số này là caffeine. Một tách trà xanh có chứa ít caffeine hơn (24-40 mg) so với một tách cà phê (100-200 mg), nhưng vẫn đủ để có một tác động nhẹ.
Caffeine là một chất kích thích đã được chứng minh là giúp đốt cháy chất béo và cải thiện hiệu suất tập thể dục trong nhiều nghiên cứu.
Nhưng điều làm trà xanh thực sự tỏa sáng là  chuỗi khổng lồ các chất chống oxy hóa của nó, được nạp với các chất chống oxi hóa mạnh mẽ gọi là catechin.
Quan trọng nhất trong số này là EGCG (Epigallocatechin gallate), một chất có thể thúc đẩy sự trao đổi chất.
Hãy nhớ rằng những lợi ích này có thể có được từ việc uống trà xanh như một loại đồ uống, cũng như sử dụng chiết xuất trà xanh như chất một bổ sung. Hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng các chất chiết xuất.
Tóm lại: trà xanh chứa các chất có hoạt tính sinh học như caffeine và EGCG, có hiệu ứng mạnh mẽ đối với sự trao đổi chất.
(Personal Creations/Flickr/CC BY 2.0)
Trà xanh sẽ tuyệt hơn nếu kết hợp với chanh, bạc hà và đá (Personal Creations/Flickr/CC BY 2.0)

Trà xanh có thể giúp huy động chất béo từ các tế bào mỡ

Để đốt cháy chất béo, trước tiên phải phân hủy chất béo trong tế bào mỡ rồi đưa vào dòng máu.
Các hợp chất hoạt tính trong trà xanh có thể trợ giúp quá trình này bằng cách tăng cường tác dụng của một số hormone đốt cháy chất béo.
Các chất chống oxy hóa chính trong trà, EGCG, có thể giúp ức chế enzyme phân hủy hooc môn norepinephrine.
Khi enzyme này bị ức chế thì lượng norepinephrine tăng lên.
Hormone này được hệ thống thần kinh sử dụng như là một tín hiệu cho các tế bào mỡ  biết để phá vỡ các chất béo. Do đó, càng nhiều norepinephrine phát đi tín hiệu mạnh hơn gửi đến các tế bào mỡ thì càng nhiều chất béo bị phân hủy.
Caffeine và EGCG (cả hai được tìm thấy một cách tự nhiên trong trà xanh) thực sự có tác dụng  hiệp đồng, vì chất caffeine đẩy mạnh thêm một bước trong cùng một quá trình.
Kết quả cuối cùng là các tế bào mỡ phá vỡ nhiều chất béo hơn, chúng được phóng thích vào mạch máu và trở nên có sẵn để sử dụng như năng lượng mà các tế bào cần, như các tế bào cơ bắp.
Tóm lại: Các chất trong trà xanh gia tăng các mức độ kích thích tố làm các tế bào mỡ phân hủy chất béo, giải phóng chất béo vào máu và làm cho nó trở thành năng lượng.

Tăng cường đốt cháy chất béo

(AP Photo/Bebeto Matthews)
Kết hợp với thể dục, tác dụng giảm béo của trà xanh còn được tăng lên nhiều lần (AP Photo / Bebeto Matthews)
Nếu bạn nhìn vào nhãn của hầu hết các chất bổ sung thương mại làm giảm cân và đốt cháy chất béo, nhiều cơ hội là bạn sẽ tìm thấy trong thành phần của chúng có một số loại trà.
Bởi vì trà xanh đã được chứng minh nhiều lần khả năng đốt cháy chất béo, đặc biệt là trong quá trình tập thể dục.
Trong một nghiên cứu, những người sử dụng  chiết xuất trà xanh và tập thể thao đốt cháy chất béo nhiều hơn 17% so với những người không nhận được bổ sung. Nghiên cứu này cho thấy rằng trà xanh có thể tăng cường hiệu quả đốt cháy chất béo của việc tập thể dục.
Một nghiên cứu khác được thực hiện trong tám tuần cho thấy rằng trà xanh tăng đốt cháy chất béo, cả trong khi tập thể dục và trong khi nghỉ ngơi.
Có nhiều nghiên cứu đồng ý với điều này. Trà xanh tăng cường một cách có chọn lọc viêc đốt cháy chất béo, có thể dẫn đến giảm mỡ trong cơ thể về lâu về dài.
Tóm lại: Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ​​trà xanh có thể thúc đẩy việc đốt cháy chất béo. Hiệu quả thậm chí mạnh mẽ hơn cả tập thể dục.

Trà xanh và tỉ lệ  trao đổi chất

(Tanti Ruwani/Flickr/CC BY 2.0)
Trà xanh làm tăng sự trao đổi chất. Hiệu quả có thể phụ thuộc vào từng cá nhân (Tanti Ruwani/Flickr/CC BY 2.0)
Cơ thể con người liên tục đốt cháy calo.
Ngay cả khi ngủ hoặc ngồi xuống, các tế bào của chúng ta  thực hiện hàng tỷ các chức năng đòi hỏi nhiều năng lượng.
Trà xanh có thể tăng tỷ lệ trao đổi chất và làm cho bạn đốt cháy nhiều calo hơn suốt ngày đêm.
Một số nghiên cứu cho rằng trà xanh có thể làm cho chúng ta đốt cháy nhiều calo, thậm chí cả lúc nghỉ ngơi.
Trong hầu hết các nghiên cứu, số lượng này tăng khoảng 3-4%, mặc dù một số nghiên cứu cho thấy tăng đến  8%.
Đối với một người đốt cháy 2.000 calo mỗi ngày, con số 3-4%  tương đương đốt thêm được 60-80 calo mỗi ngày,  kết quả này xảy ra tương tự với một chế độ ăn giàu protein.
Mặc dù hầu hết các nghiên cứu đều chỉ trong thòi gian rất ngắn (từ 1-3 ngày), cũng có một số bằng chứng cho thấy hiệu lực tăng cường sự trao đổi chất  tồn tại lâu hơn.
Trong một nghiên cứu với 60 cá nhân mắc chứng béo phì, nhóm sử dụng chiết xuất trà xanh gầy bớt 3,3 kg và đốt cháy 183 calo mỗi ngày sau ba tháng.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải tất cả các nghiên cứu cho thấy trà xanh làm tăng sự trao đổi chất. Hiệu quả có thể phụ thuộc vào từng cá nhân.
Tóm lại: Nhiều nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể thúc đẩy sự trao đổi chất và giúp đốt cháy nhiều hơn khoảng 3-4-% calo mỗi ngày.

Trà xanh và sự ngon miệng

Green teas
(Green teas/Norio Nakayama via Flickr)
Có giả thuyết cho rằng một cách trà xanh có thể giúp giảm cân bằng cách giảm sự thèm ăn.
Điều này sẽ làm cho chúng ta đưa vào ít calo hơn mà không cần bất kỳ nỗ lực nào.
Tuy nhiên, một số nghiên cứu tìm hiểu tác động của trà xanh với sự ngon miệng cho kết quả trái ngược nhau.
Các nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng trà xanh có thể làm giảm lượng chất béo hấp thụ từ thực phẩm, nhưng điều này chưa được xác nhận ở người.
Nhìn chung, dường như trà xanh gây ảnh hưởng chủ yếu bằng cách tăng “lượng calo đầu ra”  làm chúng ta đốt cháy nhiều chất béo hơn, nhưng nó không cho thấy tác dụng đáng chú ý nào với việc chúng ta ăn bao nhiêu đồ ăn suốt cả ngày.
Tóm lại: Hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy trà xanh làm cho người ta ăn ít calo hơn. Một số nghiên cứu ở động vật cho thấy rằng nó có thể làm giảm sự hấp thu chất béo do chế độ ăn, nhưng điều này chưa được xác nhận ở người.

Giảm béo bụng

Khi nói đến số cân thực tế mất đi, tác dụng của trà xanh là tương đối khiêm tốn.
Green tea targets belly fat. (Tomwang112/iStock)
Trà xanh giảm béo bụng (Tomwang112/iStock)
Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng người ta trong thực tế đã giảm cân, thì cũng có một số nghiên cứu cho thấy không có tác dụng.
Hai nghiên cứu xem xét rằng nhìn vào nhiều thử nghiệm có kiểm soát đã phát hiện trung bình người ta bị mất khoảng 3 pounds (1,3-1,4 kg)
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý rằng không phải tất cả chất béo là như nhau.
Chúng ta có  lớp mỡ khu trú dưới da, dồng thời chúng ta cũng có mỡ nội tạng, là lớp mỡ bụng bám xung quanh các cơ quan tạng.
Loại mỡ nội tạng sâu này có hại. Nó gây ra sự viêm và kháng insulin, cả hai có mối liên kết chặt chẽ với tất cả các loại bệnh nghiêm trọng, gồm cả bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim.
Một số nghiên cứu về trà xanh cho thấy mặc dù các tác dụng giảm cân rất khiêm tốn, một tỷ lệ đáng kể các chất béo mất đi là mỡ nội tạng có hại.
Điều này có thể hiểu là khi nguy cơ của các căn bệnh chết người được giảm xuống trong tương lai, chúng ta có thể có sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn.

Thông điệp của tác giả

Mặc dù trà xanh có thể làm tăng nhẹ chuyển hoá và đốt cháy chất béo, các tác động còn khiêm tốn khi đề cập đến số cân nặng thực tế bị mất đi.
Tuy nhiên, việc thêm vào từng chút một có thể có tác dụng tốt hơn khi kết hợp với các  chiến lược giảm cân hiệu quả khác như ăn nhiều chất đạm hơn và cắt giảm carbohydrate.
Tất nhiên, chúng ta không quên rằng trà xanh không chỉ có tác dụng với trọng lượng cơ thể. Nó cực kỳ có lợi cho sức khoẻ vì nhiều lý do khác nhau.
Kris Gunnars là sinh viên y khoa và  huấn luyện viên cá nhân được cấp chứng chỉ, cô có niềm đam mê đối với dinh dưỡng dựa trên bằng chứng nghiên cứu. Bài viết này đã được xuất bản lần đầu vào AuthorityNutrition.com
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè