Bài viết của Đường Tú Minh
[MINH HUỆ 20-9-2015] Ngày 18 tháng 9 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức trong cộng đồng về cuộc bức hại ở phía trước Trung tâm Quốc tế Viên ở Áo. Họ cầm biểu ngữ và dựng áp phích để truyền đi những thông điệp của họ. Một số học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, một số giảng chân tướng về cuộc bức hại, còn một số khác thu thập chữ ký lên án cuộc bức hại.
Trung tâm Quốc tế Viên thường được ví là Văn phòng Liên hợp quốc ở Viên (UNOV), một địa điểm chính thức của Liên Hợp Quốc, cũng như các trụ sở khác của Liên Hợp Quốc tại New York, Geneva, và Nairobi. UNOV gồm có Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO), và nhiều cơ quan khác. Khoảng năm nghìn người làm việc ở trong trung tâm này.
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-01--ss.jpg
Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-02--ss.jpg
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-04--ss.jpg
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-05--ss.jpg
Những người ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng sống của Trung Quốc.
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-06--ss.jpg
Giáo viên Chantal ký tên thỉnh nguyện
Nhiều người lần đầu tiên biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu hoạch tạng từ các học viên còn sống. Sau khi biết chân tướng, phần đa họ đều không do dự ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại này.
Thanh tra phụ trách an ninh UNOV nhận tài liệu lên án tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-07--ss.jpg
Học viên Katjia đưa tài liệu thông tin cho thanh tra an ninh của UNOV
Thanh tra an ninh của UNOV đã nói rằng ông sẽ gửi những tài liệu và đơn thỉnh nguyện này tới Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York.
Tài liệu mà cô Katja đưa cho vị thanh tra này gồm có lá thư ngỏ của Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) gửi tới Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm 2014, kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ, các chữ ký trong đơn thỉnh nguyện DAFOH được ghi bằng tiếng Đức và tiếng Anh, và cập nhật báo cáo điều tra của DAFOH về tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.
Nhân viên của UNOV: Những tội ác như vậy phải chấm dứt
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-10--ss.jpg
Ông Sewkaei
Ông Sewkaei, hiện đang làm việc tại UNOV về các vấn đề nhân quyền, đã bắt gặp các học viên khi ông đi ra ngoài ăn trưa. Ông đã nhận một tờ rơi sau khi biết rằng Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết phản đối nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Sau khi nghe một học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại, ông đồng tình rằng nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ là một tội ác phản nhân loại, và ký tên thỉnh nguyện.
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-11--ss.jpg
Cô Katia
Cô Katja đến từ Nga, hiện đang làm việc tại UNOV, đã ký tên thỉnh nguyện. Cô nói: “Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công. Tôi sống trong một quốc gia cũng từng là cộng sản, nên tôi thấu hiểu nguyên do mà ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.” Cô tán thưởng nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.
2015-9-19-minghui-un-signature-drive-12--ss.jpg
Ông Holleran
Ông Holleran đến từ Ireland, hiện đang làm việc tại UNOV. Ông đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Ông nói: “Không có gì phải nghi vấn khi nói rằng những người này [các học viên Pháp Luân Công] là một nhóm người ôn hòa. Để nhiều người khác nữa biết đến chân tướng cuộc bức hại là rất trọng yếu.”

Đăng ngày 13-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.