Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Chúc Mừng Năm Mới 2012

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012


Năm mới 2012 sắp đến gần, chúc anh chị em sang năm mới vui vẻ trẻ trung, càng ngày càng tiến tới. Năm 2012 theo như lịch số của người Maya thì là năm cuối cùng trong chu kỳ tính lịch của họ, theo nhiều dự đoán có thể là hết năm 2012 vũ trụ sẽ đi vào một thời kỳ mới. Chúc tất cả hạnh phúc và quý trọng từng giây phút của cuộc sống .