Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Khiêm tốn tạo sức mạnh, kiêu ngạo tất suy vong

q8-261152-1368068149_500x0
Cuối thời chiến quốc, trong các nước chư hầu, nước Tần ngày càng lớn mạnh, thường xuyên mở rộng thế lực sang các nước xung quanh. Năm 270 TrCN, nước Tần phái 20 vạn quân đánh nước Hàn, bao vây nước Triệu. Hàn và Triệu là nước láng giềng, quan hệ gần gũi thân thiết. Trong tình thế nguy ngập, nước Hàn phái sứ thần đến nước Triệu cầu chi viện. Triệu Huệ Văn vương lệnh cho Đại tướng Triệu Xa phái 5 vạn quân đến ứng cứu.
Triệu Xa là một danh tướng, nổi tiếng ngang với Liêm Pha. Ông là người khiêm tốn, thận trọng, mỗi khi nhàn rỗi lại đi xin người khác chỉ dạy binh pháp; khi tác chiến thì dũng cảm xông lên đầu. Ngoài ra Triệu Xa cũng chịu khó nghiên cứu mưu lược, biết lắng nghe ý kiến thuộc cấp. Lần này Triệu Xa dẫn quân từ kinh đô Hàm Đan xuất phát, đi được 30 dặm thì cho quân dừng lại, phòng thủ chắc chắn, làm vẻ cố thủ lâu dài.
Tướng Hồ Thương của quân Tần bị hiện trường giả đánh lừa, đắc ý nói: “Xem chừng Vu Dư đã thuộc nước Tần chúng ta”. Thế rồi Triệu Xa thừa lúc quân Tần chưa chuẩn bị đã dẫn quân thần tốc đến tiền tuyến Vu Dư rồi chiếm những cứ điểm quan trọng, tạo công sự, hoàn thành các hạng mục chuẩn bị chiến đấu.
Một hôm người thị vệ thưa với Triệu Xa có một binh sĩ tên Hứa Sử nói có việc quan trọng muốn gặp tướng quân. Triệu Xa cho thị vệ gọi binh sĩ Hứa Sử vào. Người lính tên Hứa Sử thấy tướng quân là người cầu thị dễ gần nên những lo lắng được giải tỏa. Anh ta thưa: “Quân ta tuy đến trước mặt quân Tần khiến chúng bất ngờ chưa kịp phòng bị, hiện đang rất hoang mang. Nhưng quân Tần xưa nay nhiều quỷ kế, chúng có thể thừa lúc quân ta vừa đến mà lập tức tấn công. Mong tướng quân thận trọng”. Vừa nghe Triệu Xa mừng rỡ khen: “Đúng, ngươi nói rất có lý!” Triệu Xa khiêm tốn tiếp thu lời khuyên của Hứa Sử, lập tức sắp xếp quân cẩn thận.
Đêm hôm đó, tướng Hồ Thương của quân Tần quả nhiên dẫn quân đến đánh lén quân Triệu. Nhưng quân Triệu đã có chuẩn bị, toàn trại đốt lửa đỏ rực hăng hái phản kích. Binh sĩ quân Tần thấy thế bất lợi không còn ý chí chiến đấu, liền ào ào bỏ chạy. Ngày hôm sau, trong lúc Triệu Xa đang xử lý việc quân thì lại có người xin cầu kiến, khi vào không ai khác vẫn là Hứa Sử.
Anh ta lại tấu với Triệu Xa: “Trong binh pháp có nói quân chiếm được nơi địa lợi mới hy vọng đánh thắng. Thuộc hạ quan sát kỹ địa hình quanh đây, nơi cao nhất và hiểm nhất là núi phía bắc nhưng quân Tần lại không chiếm giữ. Chúng ta nên nhanh chóng đi chiếm giữ. Từ nơi đó có thể quan sát rõ ràng, uy hiếp quân Tần”. Triệu Xa lại tiếp thu kiến nghị của Hứa Sử, lập tức phái 10 ngàn quân chiếm giữ núi phía bắc, chẩn bị chu đáo phương án tấn công, quân lính đứng trên núi vẫy cờ hô vang, khí thế hừng hực để uy hiếp quân Tần. Tướng Hồ Thương của quân Tần ngẩng đầu lên nhìn thì nổi trận lôi đình, vội dẫn quân Tần đánh lên núi phía bắc. Lúc này Triệu Xa dẫn đại quân từ dưới đánh lên, quân Triệu trên đỉnh núi cũng dũng mãnh đánh xuống, hai mũi đánh kẹp khiến quân Tần đại bại bỏ chạy. Triệu Xa thừa thắng xông lên đuổi quân Tần ra khỏi nước Hàn và nước Triệu.
Triệu Xa chiến thắng trở về lại Hàm Đan. Huệ Văn vương lập tức phong Triệu Xa là “Mã phục quân”, địa vị sánh ngang Tướng quốc Lạn Tương Như và Đại tướng Liêm Pha. Huệ Văn vương khen Triệu Xa: “Triệu tướng quân đường xa tiến quân, lấy ít thắng nhiều, đuổi được quân Tần hùng mạnh, thật khổ cực mà lập công lao to lớn!”.
Triệu Xa khiên tốn thưa: “Thần có khổ cực gì? Nếu không có các tướng sĩ đồng lòng trợ lực, anh dũng chiến đấu, không thể đánh lui được quân Tần hùng mạnh. Thần xin đặc biệt tiến cử một binh sĩ tên Hứa Sử, cậu ta hai lần đưa kiến nghị xuất sắc. Thần làm theo kiến nghị của người này nên mới có thể giành được thắng lợi”.
Huệ Văn Vương nói: “Triệu tướng quân cũng không nên quá nhún nhường. Nhờ tướng quân khiêm tốn mới sẵn lòng tiếp thu ý kiến thuộc cấp, có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại quân Tần. Còn Hứa Sử sẽ được ban thưởng xứng đáng, ta đặc cách đề bạt cậu ta giữ chức Quốc úy (chức quan quân sự cao cấp)!”
1508211202061734--ss
Quả là:
Thép tốt phải luyện,
Quan giỏi biết nghe;
Nghe nhiều biết rộng,
Vận động mới khỏe;
Khiêm tốn mới tiến,
Càng nhiều càng tốt!
La Thiện (罗善), Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Tránh người xảo ngôn, dùng người trung thực và trách nhiệm

Hán Văn Đế (Ảnh: Epochtimes)
Hán Văn Đế (Ảnh: Epochtimes)
Hán Văn Đế được coi là một trong những vị vua nhân từ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ trị vì của ông và của con trai ông, Cảnh Đế, thường được biết đến cùng nhau với tên “Hán Cảnh Luật”. Sự cai trị của họ đã được vinh danh vì sự ổn định chung và luật pháp nới lỏng.
Có một câu chuyện về khả năng của Văn Đế tiếp nhận chỉ trích, trong đó ông bỏ qua lỗi lầm và chọn một người ăn nói rõ ràng trong số những người có nhiều khả năng tốt hơn và xuất chúng hơn.
Một lần, Văn Đế thăm một vườn thú quốc gia để quan sát thú vật. Trong khi ông đứng trước một chuồng cọp, ông đã hỏi người gác vườn những câu hỏi về động vật. Người gác vườn không thể có những câu trả lời ngay lập tức. Người trông nom thú ở gần bên và ông ta đã nhanh chóng chiếm cơ hội để trả lời các câu hỏi của Hoàng thượng. Nhà vua rất vui mừng được nghe những câu trả lời, và ông đã hạ lệnh cho Thượng thư Trương Thích Chi, gia phong cho người trông nom thú và thay người quản lý vườn thú.
Trương Thích Chi tâu với Hoàng thượng, “Cả Chu Bột và Trương Tương Như nắm giữ những vị trí quan trọng của triều đình và được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không ai trong số họ là những người nói năng hoạt bát. Nếu Hoàng thượng phong chức cho người trông thú chỉ vì anh ta là một người nhanh nhảu mồm miệng và biết cách làm hài lòng bề trên, thì những người khác có thể sẽ làm theo. Mọi người sẽ cố để cải thiện lời ăn tiếng nói và không còn chú tâm đến trí huệ của công việc của họ. Thần xin bệ hạ hay nghĩ đến hậu quả”. Văn Đế nghĩ những lời của Trương Thích Chi là có lý và do đó rút lại mệnh lệnh của mình.
Dường như có một vấn đề vẫn tiếp tục kể từ thời cổ xưa liên quan tới việc tuyển mộ người thích hợp cho một công việc. Người ta thường đánh giá khả năng của một người bằng cách mà anh ta nói, có thể đôi khi là một sai lầm nghiêm trọng. Một số người tận dụng khả năng nói chuyện của họ để làm hài lòng cấp trên. Những người khác cố gắng khám phá những điều mà cấp trên thích và không thích và rồi nói với họ bằng chủ ý để làm hài lòng sở thích cá nhân của chính họ.
Người trông thú là loại người đó. Ông ta đã vượt mặt cả cấp trên của mình và nói với Hoàng thượng bằng tư cách ông chủ. Ông ta đã thể hiện kiến thức của ông ta, và thay vì phải khiêm tốn và lịch sự để giúp cấp trên của ông ta, ông ta gần như là thay thế luôn cả cấp trên. Ông ta đã hành xử không thiện và không biết khi nào thì hạ màn. Trương Thích Chi là người vị tha, tinh tế, công bằng, và không dễ bị lung lạc bởi những người hoạt ngôn. Hoàng thượng may mắn co ông bên cạnh, và những nhắc nhở đúng lúc của ông giữ cho Hoàng thượng không bị sa vào sự lừa gạt.
Suốt lịch sử, có nhiều người đã sử dụng những cách thức như thế để kiếm lợi cho bản thân họ, và cũng có nhiều người như thế trong xã hội hiện đại của chúng ta ngày nay. Những người tham dự trong các công việc của chính phủ cũng như những ông chủ nên chú tâm vào vấn đề này. Người ta nên tập trung vào các khả năng của ứng viên và xác định những ai là vị tha và có trách nhiệm, thay vì những kẻ mà bề ngoài chỉ nhằm gây sự chú ý của người khác. Hành xử như thế sẽ giảm thiểu mất mát cho đất nước và công ty.
Trong thế giới ngày nay, có một số ít người sẵn lòng làm việc chăm chỉ cho những người khác, duy trì sự thận trọng trong lời nói của họ, và những người không màng lợi riêng. Nhiều người dùng cảm giác, sự hung hăng, và hăm hở để gây ấn tượng với người khác rằng mình có khả năng, trong khi những đặc điểm này hầu như là kết quả của sự trượt dốc đạo đức. Những người bẩm sinh đã trầm lặng và ổn định không đánh mất phúc phận của họ trên phương diện về thiện mà họ đang có.
Những ai đang nắm giữ những vị trí thấp trong xã hội cũng nên coi trọng đức, có trách nhiệm, thiện từ, và hoàn thành nhiệm vụ của họ. Họ không nên hiển thị những khả năng của họ hoặc nóng nảy. Mỗi người có số phận của riêng họ. Tranh đấu và cãi cọ không tạo ra phúc phận.
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè

Vụ nổ Thiên Tân gây chết cá trắng sông Hải Hà

Cá chết trắng sông ở đập ngăn nước sông Hải Hà vào vào ngày 20 tháng 8 năm 2015 ở Thiên Tân ở Trung Quốc (ChinaFotoPress/Getty Images)
Cá chết trắng sông ở đập ngăn nước sông Hải Hà vào vào ngày 20 tháng 8 năm 2015 ở Thiên Tân ở Trung Quốc (ChinaFotoPress/Getty Images)
8 ngày sau nhiều vụ nổ kho hóa chất ở cảng Thiên Tân khiến ít nhất 114 người chết và hàng trăm người bị thương, hàng nghìn con cá chết đã trôi đến bờ sông Hải Hà phía bắc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ngoài ra, ít nhất 69 người, chủ yếu là nhân viên cứu hỏa đã mất tích, theo tạp chí Time.
Những hình ảnh được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một lượng lớn cá chết bên bờ sông Hải Hà, cách địa điểm xảy ra vụ nổ khoảng 6,4 km, theo Trung Quốc Nhật Báo (China Daily).
Cá chết nổi lềnh bềnh trên sông Hải Hà, thành phố Thiên Tân  vào ngày 20 tháng 8 (Ảnh: Screen shot/Caixin)
Cá chết nổi lềnh bềnh trên sông Hải Hà, thành phố Thiên Tân vào ngày 20 tháng 8 (Ảnh: Screen shot/Caixin)
Số lượng lớn cá chết này đã làm dấy lên những lo ngại trong các cư dân rằng các hóa chất thoát ra từ vụ nổ có thể gây ô nhiễm các nguồn nước xung quanh thành phố Thiên Tân – cảng lớn thứ 10 trên thế giới.
Chính quyền Trung Quốc đã khẳng định rằng khu nhà kho, nơi đã xảy ra các vụ nổ, chứa khoảng 40 loại hóa chất khác nhau – trong đó có 700 tấn natri xyanua rất độc hại, theo New York Times.
Tuy nhiên, các quan chức địa phương về môi trường cho biết họ đã không tìm thấy nồng độ độc chất cyanide trong dòng sông xuất hiện cá chết, mặc dù họ vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc này.
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè