Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Thào luận hoạt động chung

NGÀY GẶP GỠ HÀNG NĂM

Hiện nay một số bạn có ý kiến nên có một ngày gặp gỡ hàng năm, coi như ngày truyền thống của Du Học Sinh Đại Học Kinh Tế Kharkow.
Có ý kiến chọn ngày 23 tháng 8, là ngày giải phóng Kharkow, ngày TP tổ chức bắn pháo hoa hàng năm. Hoặc chọn ngày chủ nhật nào đó của tuẩn cuối tháng 8 hàng năm, là tuần mà hầu hết anh chị em lần đầu nhập trường sẽ đến chuẩn bị cho không khí năm học mới, có người cũng là dịp đến Kharkow lần đầu tiên . Để nghị mọi người cho ý kiến về vấn đề này ...và cho ý kiến ...

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
Vấn đề này hình như anh chị em đã gặp và bàn lần trước tại quán nước trên Láng Hạ, hoặc có lần tại nhà Long gầy (Mê Linh). Tôi cũng nêu lại để nhân có Blog này mọi người có thời gian ngẫm nghĩ và đóng góp ý kiến sẽ đầy đủ hơn mỗi lần gặp chỉ mấy giờ đồng hồ.
Từ trước anh Minh đã đảm nhiệm tốt việc thông báo, liên hệ, chúc mừng các thành viên trong dịp cưới xin. Nên chăng một số anh chị em tích cực hơn trong hỗ trợ công việc của Minh trong việc theo dõi tình hình các thành viên để thông báo kịp thời.
Ngoài ngân quỹ để đi chơi, hội họp, nên chăng có thêm một chút để những dịp các thành viên có chuyện vui buồn, như cưới treo, sinh con cái, tang lễ, v.v thì đại diện của hội có quà thăm hỏi ???