TÀI LIỆU HỌC TẬP

Trang này sẽ đăng những tài liệu cập nhật những ngành Quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế, quản lý, ngoại thương, tài chính, ngân hàng, ... cho tất cả các bạn đang học tập và đã đi làm tra cứu chia sẻ trong công tác.

THANH TOÁN QUỐC TẾ


Quy tắc thống nhất về thanh toán bồi hoàn liên ngân hàng URR725


SÁCH KINH TẾ 

The Economics of Enterprise

Elementary Principles of Economics