Du học sinh Đại Học Kinh Tế Kharkov hôm nay

Trang này giới thiệu về các du học sinh Đại Học Kinh Tế Kharkov hiện đang học tập công tác tại Việt Nam

DANH SÁCH  HỘI VIÊN TRƯỜNG INZEK KHARKOV UKRAINE

Đây là danh sách thành viên cập nhật từ dịp gặp mặt tại nhà Nguyễn Văn Long - tại  Mê Linh, Hà Nội và một số thành viên tôi biết. Những thành viên nào chưa có tên trên xin vui lòng gửi mail cho tôi hoặc Đinh Ngọc Minh để cập nhật tiếp sau:


Đinh Ngọc Minh
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật : 04/10/1966
Mobile : 01204060900
Nghề nghiệp: Quản lý nhân sự Công ty CP Thiết bị công nghiệp
Nơi ở : Hà Nội
-------------------------------------------------------------
Lê Nguyên Chương
Khoa : Economic Information and Automated System of Management
Sinh nhật: 25/04/1970
Mobile : 0985 728723
Nghề nghiệp: IT Engineer  at SEABANK Headoffice
Nơi ở : Hà Nội
--------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Trọng Quyền
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật : 19/03/1971
Mobile : 0912 561840
Nghề nghiệp: Quản lý phát triển dự án Điện, XNK Thép
Nơi ở : Hà Nội
---------------------------------------------------------------------------
Trần Văn Tám
Khoa : International Economic Relations
Sinh nhật : 02/01/1975
Mobile : 0983252918
Nghề nghiệp: Giảng viên, PGĐ Trung tâm hội nghị hội thảo, Bộ Khoa Học Công Nghệ
Nơi ở : Hà Nội
----------------------------------------------------------------------------   
Vũ Văn Long
Khoa : Economics of Enterprise
Sinh nhật : 13/02/1975
Mobile : 0904050068
Nghề nghiệp: TGĐ Dai Long Trade and Consulting Co.
Nơi ở : Hà Nội
------------------------------------------------------------------ 
Kiều Việt Hà
Khoa : Economics of Enterprise
Sinh nhật : 04/01/1976
Mobile : 0904070804
Nghề nghiệp: Sales Manager of Dai Long Trade and Consulting Co.
Nơi ở : Hà Nội
------------------------------------------------------------------------------- 
Nguyễn Quyết Thắng
Khoa : Economics of Enterprise
Sinh nhật : 26/03/1976
Mobile : 0988555700
Nghề nghiệp: Sales Manager of EVN.
Nơi ở : Hà Nội
--------------------------------------------------------------------------- 
Vũ Thành Chung
Khoa : Accounting and Audit
Sinh nhật : 06/09/1977
Mobile : 0912346460
Nghề nghiệp: Accountant, Vietcombank
Nơi ở : Hà Nội
--------------------------------------------------------------------- 
Nguyễn Văn Long
Khoa : Finance and Banking
Sinh nhật : 30/06/1978
Mobile : 380963623463
Nghề nghiệp: Businessman
Nơi ở : Odessa, Ukraine
------------------------------------------------------------------
Lê Thanh Tú
Khoa : Accounting and Audit
Sinh nhật : 05/09/1978
Mobile : 0974399909
Nghề nghiệp: Manager, Ministry of Defence
Nơi ở : Hà Nội
----------------------------------------------------------------- 
Lê Việt Dũng
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật : 26/03/1980
Mobile : 0983325566
Nghề nghiệp: Credit staff of BaoViet Bank
Nơi ở : Hà Nội
----------------------------------------------------------------
Võ Văn Dũng
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật : 27/08/1980
Mobile : 0984 478 660
Nghề nghiệp: Sales Manager, Công Ty Du lịch lữ hành  
Nơi ở : Hà Nội
------------------------------------------------------------------
Đào Thu Phương
Khoa : Economic Information and Automated System of Management
Sinh nhật: 18/09/1983
Mobile : 0912371917
Nghề nghiệp: Chief Representative of UBC Group
Nơi ở : Hà Nội
-----------------------------------------------------------------
Phù Chí Tuấn
Khoa : Accounting and Audit
Sinh nhật : 06/11/1967
Mobile : 380505561472
Nghề nghiệp: CEO and Chairman of Sea Souvenirs Company
Nơi ở : Simferopol, Ukraine
-----------------------------------------------------------------
Trần Tiến Dũng
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật : 28/08/1963
Mobile : 0913233025
Nghề nghiệp: Chief Accountant, Công Ty Viễn Thông Quốc Tế  
Nơi ở : Hà Nội
--------------------------------------------------------------------- 
Lê Mạnh Hùng
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật : 01/09/1971
Mobile :
Email: lmhung_tdt@pvn.vn
Nghề nghiệp: Manager  Tập Đoàn Dầu Khí  
Nơi ở : Hà Nội
----------------------------------------------------- 
Lê Mạnh Cường
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật :
Mobile : 0989586689
Nghề nghiệp: Manager  Tập Đoàn Dầu Khí  
Nơi ở : Hà Nội
------------------------------------------------------- 
Ngô Việt Bắc
Khoa : Economic Information and Automated System of Management
Sinh nhật : 25/07/1965
Mobile : 0913324048
Nghề nghiệp: Manager  of VRB Bank  
Nơi ở : Hà Nội
---------------------------------------------------------------- 
Lê Thị Việt Hằng
Khoa : Finance and Banking
Sinh nhật :14/04/1982
Mobile: 0912278891
Nghề nghiệp: Chargeback & Risk group, Vietcombank Card Center  
Nơi ở : Hà Nội
-----------------------------------------------------------------  
Phùng Ngọc Tân
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật :
Mobile : 0913646254
Nghề nghiệp:    
Nơi ở : Hồ Chí Minh City
---------------------------------------------- 
Chu Hoàng Anh
Khoa : Marketing and Management
Sinh nhật : 12/12/1950
Mobile : 0912103195
Email:
Nghề nghiệp:    
Nơi ở : Hà Nội
----------------------------------------------
Đoàn Xuân Nguyên
Khoa :
Sinh nhật : 04/03/1977
Mobile : 0936474201
Email: xuan_nguyen60133@mail.ru
Nghề nghiệp: Credit Staff of Vietcombank
Nơi ở: 
-------------------------------------------------
Phạm Thu Quỳnh
Khoa: Marketing and Management
Sinh nhật: 01/06/1982
Mobile: 0675743963
Email: quynhpt82@gmail.com
Nghề nghiệp: Financial Controller, Technocom Ltd, Nestle - UA
Nơi ở: Kharkov, Ukraine