Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Nghỉ 30-4 tới 3-5 có tụ tập không?

Hello,

Cuối tuần này cả nước nghỉ chơi 4 ngày, ta có nên chọn một ngày tụ tập nướng thịt hoặc đi chơi đâu đó không ?
Mời anh chị em cho ý kiến để thống nhất .

SVĐHKT