[MINH HUỆ 14-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 10 tháng 05 năm 2013, Thị trưởng Thomas P. Koch của thành phố Quincy, bang Massachusetts, đã ban hành bằng khen của Thị trưởng công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14.
Thành phố Quincy
Bang Massachusetts
Công nhận kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
BẰNG THƯỞNG CỦA THỊ TRƯỞNG
Gửi đến:
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New England
Chúc các bạn tiếp tục thành công trong việc tiếp tục phổ truyền thông điệp hòa bình ở khu vực này.
Thomas P. Koch
Thị trưởng
Ngày 10 tháng 05 năm 2013